Missie & visie

Oogzorg toegankelijk maken en houden | Oogzorg in de 1e lijn.

Het aantal pati├źnten in Nederland met een oogheelkundige zorgvraag is in de afgelopen jaren toegenomen en de verwachting is dat deze zal blijven stijgen door vergrijzing, vroege opsporing van aandoeningen en betere behandelmogelijkheden. Deze ontwikkeling leidt tot knelpunten in de toegankelijkheid van oogzorg in Nederland.

Ooghulp werkt samen met verschillende oogzorgverleners, huisartsen en medische laboratoria om oogzorg dichterbij de pati├źnt te brengen. Wij doen dit momenteel op 200 locaties in Nederland, waarbij we honderden zorgverleners dagelijks ondersteunen en meer dan 10.000 pati├źnten jaarlijks oogheelkundige zorg bieden.